Web Page Builder

Infografiky o českém pravopise pro 5. třídu

Devatero plakátů s přehlednými infografikami o českém pravopise je primárně určeno pro 5. třídy ZŠ. Jeho principem je, že si žák dopíše k jednotlivým problematickým jazykovým jevům příklady sám, – sám je vymyslí nebo dohledá. Díky výrazným grafickým prvkům si potom snadno rozpomene na řešení pravopisných problémů pouze při letmém pohledu na plakát. 

Obsah:
Písmena i, í/y, ý
Předpony z-, ze-/s-, se-
Předložky z, ze/s, se
Skloňování zájmena já
Skupiny mě/mně
Skupiny bě/bje
Skupiny vě/vje

Tištěná verze

  • Formát A3
  • 9 listů
  • Tištěno na tvrdý papír 
  • 68 Kč

PDF

  • Formát A3
  • 9 listů
  • 68 Kč

V případě zájmu o tištěné Infografiky nám napište na studakovaduse@email.cz nebo zanechte zprávu zde.

Děkujeme za zprávu.