mobirise.com

Dějiny filozofie dětem

Dějiny filozofie dětem je největší projekt vzdělávací agentury Študákova duše. V jeho rámci vytváříme původní výukové materiály o intelektuálních dějinách: V současné chvíli je možné zakoupit první sbírku vzdělávacích materiálů o historii antického myšlení, která mimo pracovního sešitu a papírových didaktických pomůcek obsahuje i metodickou příručku. Sbírka je tak vhodná pro učitele i rodiče, kteří chtějí děti poučit o počátcích evropského myšlení. Ovšem pro školy a dětské kluby nabízíme i kurz, který povedou sami tvůrci materiálů.

Proč učit dějiny filozofie?

Filozofie je interdisciplinární

Filozofii bylo vždy vlastní, že zasahovala do všech oblastí lidského bádání a života. Děti tak kupříkladu mohou konfrontovat první kosmologické teze s vlastními poznatky o vesmíru, nebo porovnat vlastní – současný – pohled na matematiku coby vědu abstrakce s učením pythagorejské školy, které čísla považuje za existující substanci, z které se skládá celý svět.

Myšlení naší doby není samozřejmostí

Často máme tendenci považovat mentalitu, do které jsme se narodili a v které žijeme za danou a samozřejmou. Důkladný pohled na dějiny filozofie však odkrývá cestu, která naše současné myšlení formovala po tisíciletí.

Filozofie je fascinující

Filozofie vzniká z úžasu nad světem. Z obrovské odvahy klást dotazy o samotné podstatě věcí. Hlavním posláním výukových materiálů a kurzů tak zůstává, že ukazuje lidské myšlení v jeho pestrosti a svět zobrazuje jako místo, nad kterým je potřeba neustále žasnout.

Jaké jsou výhody našich výukových materiálů?

Jsou vhodné pro domácí i školní vyučování

Naše výukové materiály jsou koncipovány jak pro třídy, kde děti mohou interagovat mezi sebou, tak pro domácí vyučování, kde se vyučující může plně věnovat jedinému dítěti.

Jsou přehledné


Každá informace v materiálech je řečena několika způsoby a každá dostává velký prostor. Vše je vysvětleno za pomoci jednoduchých textů, schémat a získané vědomosti prověřují zábavné kvízy a konverzační hry.

Vyučujícím může být každý

Sbírka výukových materiálů obsahuje i metodickou příručku, která mimo návodů na hry a vysvětlení jednotlivých zadání obsahuje i poznámky k výkladu, které si sice nekladou za cíl shrnout celou antickou filozofii v kostce, ovšem napomáhají k osvěžení paměti těm, kteří se s filozofií v minulosti setkali a navádí vlastní reserš u těch, kteří o filozofii mají zájem.

Jsou určeny pro všechny od 5. třídy ZŠ

V 6. třídách a 1. ročnících středních škol navíc prohlubují znalosti o právě probírané látce a vedou k lepšímu pochopení myšlenkového světa starověkého člověka.

Vybrané části si můžete stáhnout a vyzkoušet 

Na našem blogu si můžete stáhnout některé kapitoly z pracovního sešitu stáhnout ve formátu pdf, který je uzpůsobený tisku na standardních tiskárnách formátu A4.

Sbírka výukových materiálů
I. Antika

První díl sbírky výukových materiálů se zabývá antickým myšlením. Skládá se z osmi lekcí, které děti chronologicky provádí od mýtu až k novoplatonské škole. Jednotlivá učení a myšlenky mezi sebou konfrontuje: na závěr tak vzniká komplexní pohled na počátky evropského myšlení a důležité intelektuální rozpory, které přetrvávají dodnes.

Metodický sešit

V metodickém sešitě vyučující nalezne návody ke všem hrám a zadáním i stručné poznámky k výkladu, které mají osvěžit paměť či podnítit směr vlastní reserše k tématu. Metodický sešit tak vyučujícímu pomáhá, aby si k látce našel vlastní přístup.

Pracovní sešit

Jádro sbírky – pracovní sešit – se skládá z osmi kapitol, které se zabývají důležitými koncepty a postavami antického myšlení. Žák se tak od mýtu a prvních kosmologických tezí předsokratiků dostane až k helénistické etice a jejím školám. Každé informaci je v sešitě poskytnut velký prostor a je vysvětlena více způsoby: jsou tu stručné texty, jednoduše zpracovaná schémata, kvízy, nebo návody na zábavné konverzační hry. 

Šest didaktických pomůcek

Balení obsahuje i 20 nešitých listů. Jde o papírové didaktické pomůcky, které jsou připraveny k výrobě pouze za pomoci lepidla a nůžek. Patří k nim například vystřihovánky k doplnění schémat v pracovním sešitě, prostorové leporelo k podpoření výkladu o podobenství o jeskyni, nebo papírový kotouč s logickou úlohou. 


© Petra Dalibová, Vít Eugen Daliba, 2016

Illustrations © Vít Eugen Daliba, 2016

© Študákova duše, 2016

ISBN 978-80-906426-0-7

Kurzy

K materiálům pořádáme i kurzy. I ty se skládají skládají z osmi lekcí o antické filozofii a jsou určené od 5. třídy ZŠ. V 6. třídách a 1. ročnících středních škol navíc prohlubují znalosti o právě probírané látce a vedou k lepšímu pochopení myšlenkového světa starověkého člověka. 

V případě zájmu o kurzy nebo materiály nás kontaktujte.

Thanks for filling out form!